Planering

Foto: COWI

Framgångsrik projektplanering bygger på god kommunikation, tydlig struktur och aktiv projektledning.

Inom COWI Management arbetar vi med tidsplaner som är strukturerade (EPS, WBS mm), logikbaserade samt tids-, kostnads- och resurssatta, vilket utgör grunden för detaljerade nätverksanalyser. Vi använder Primavera som standardverktyg men har även kunskap och erfarenhet av andra planeringsverktyg.

 

Arbetssätt

Planeringsingenjörens viktigaste arbete är att på ett pedagogiskt sätt beskriva hur projektmedarbetarna ska arbeta för att nå de uppsatta målen. I tidiga faser av projektet handlar det om att ta fram en arbetsstruktur med definierade milstolpar som säkerställer att hela omfattningen finns med i projektets totaltidsplan.

Under projektets gång är planeringsingenjörens viktigaste uppgift att förse projektet med nödvändigt beslutsunderlag. Detta gör vi genom att kontinuerligt uppdatera projektets tidsplan och göra de kompletteringar och justeringar som behövs för att projektmålen ska uppfyllas.

Senast uppdaterad: 03.04.2017