Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Verktyg / Primavera P6 EPPM

Primavera P6 EPPM

Foto: Primavera Partner material

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management är ett flexibelt, kraftfullt och tillförlitligt system för att effektivt prioritera, planera och genomföra projekt, program och projektportföljer. Primavera P6 är moduluppbyggt och rollbaserat, vilket medger skräddarsydd funktionalitet för alla de intressenter som finns i en projektorienterad verksamhet.

 

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management ger företagsledningen tillgång till en realtidsöverblick över framdriften i verksamhetens projekt, program och projektportföljer.

 

Övriga intressenter utrustas med möjligheten att samla, analysera och kommunicera tillförlitlig och standardiserad information, vilket ökar förmågan att fatta rätt beslut och att leveranser sker på utsatt tid. Primavera P6 hjälper er verksamhet att göra rätt saker på rätt sätt.

 

Varför Primavera P6?

 
Underlättar val av rätt strategisk produktmix

  • Effektiviserar och standardiserar processer och metoder
  • Visualiserar tydligt framdrift mot uppsatta mål
  • Optimerar antalet projekt som kan levereras i förhållande till verksamhetens begränsningar.
  • Möjliggör förbättrad samverkan mellan projektverksamhetens intressenter. 

Senast uppdaterad: 01.09.2017