/ Skip Navigation LinksOm COWI Management

Om COWI Management

Foto: COWI
​COWI Management AB ingår i COWI AB och är ett specialistbolag med ansvar för tjänster inom planering. Vi erbjuder beprövade tjänster och lösningar för att effektivt genomföra projekt för kunder inom industri,
bygg & fastighet samt infrastruktur.
Vi har mångårig erfarenhet och kunskap som sträcker sig över ett brett spektrum. Att våra kunder är verksamma inom vitt skilda branscher gör varje uppdrag unikt. Men gemensamt för alla är krav på professionalitet, kvalitet och ett tillfredsställande slutresultat. För att uppnå det tar vi hänsyn till alla aspekter och genomför uppdragen enligt våra genomtänkta, strukturerade och kostnadsmedvetna processer, vilka har en god förankring i företaget. Vi erbjuder också vårt kunnande genom utbildningar inom projektmetodik och projektverktyg.
 

Fokus på planering, styrning och uppföljning

COWI Management AB är ett eget specialitstbolag med ansvar för tjänster inom planering och styrning under COWI AB. Vi är idag ca 35 personer och därmed det största bolaget i Sverige som är verksamma inom dessa områden.
 
Vi arbetar enligt rutinbaserade processer för att på bästa sätt planera och styra projekt, utföra riskanalyser samt installationsledning. Vi levererar lösningar som stödjer och förbättrar våra kunders sätt att driva projekt, utveckla organisationen, samt kompetensutveckla individer.

Senast uppdaterad: 08.02.2018